Informácie pre návštevníkov

30.01.2010 00:00

Sa uskutočnila výročná členská schvôdza. Na ktorej sa zúčastnili členovia DHZ, poslanci obecného úradu, a pozvaný hostia.

Na schvôdzi sa prejednalo pôsobenie DHZ za rok 2009. Všetky úlohy za rok 2009 boli splnené. Rok 2009 bol pre náš zbor veľmi vydarený ako aj súťažne tak aj splnením úloh na rok 2009. Za rok 2009 nebol v našej obci zaznamenaný žiadny požiar. Do nášho DHZ pribudla nová technyka. Bolo nám pridelené hasičské auto zo záchranného hasičského zboru Partizánske. Po prejednaní pôsobenia DHZ za rok 2009 sa začali preberať úlohy na rok 2010. Po prebratí všetkých dôležitých bodov boli odmenené naše deti ktoré sa zapojili do hry Plameň a deti do 7 rokov ,ktoré predviedli svoje záchranárske schopnosti s hasičskou technykou. A po odovzdaní diplomov a cien pre deti sa začala na stoly nosiť chutné jedlo. Po troj hodinovom seden sme sa pobrali domov sa pomali pripravovať na rok 2010 a dúfame že neprinesie žiadne požiare a prírodné živle ,ktoré môžu ohroziť životy našich občanov.

Späť

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.